Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu
15 | 01 | 2009
Chiều 14-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

 Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua khó khăn, phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng nêu rõ: Thái Nguyên là trung tâm công nghiệp lớn với rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai khoáng, luyện kim, cơ khí chế tạo... Trong tình hình hiện nay, các doanh nghiệp đều đang rơi vào tình trạng rất khó khăn. Tỉnh phải hết sức quan tâm tạo điều kiện, thực hiện quyết liệt, sáng tạo, sâu sát các chính sách vĩ mô của Chính phủ về vốn, thuế, hỗ trợ cho doanh nghiệp duy trì sản xuất để giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Về lâu dài, tỉnh cần có biện pháp huy động hết các nguồn lực để phát triển. Tỉnh cần cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Thái Nguyên chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết 30 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2009 ngay từ đầu năm; nhanh chóng giải ngân nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đã phân bổ cho tỉnh sao cho thật hiệu quả, chất lượng; chú ý làm tốt khâu giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để triển khai đúng tiến độ; xây dựng quy hoạch tổng thể tỉnh Thái Nguyên cần phải phối hợp với các bộ ngành, địa phương để phù hợp với quy hoạch chung của cả vùng. Tập trung tháo gỡ cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, tiết kiệm chi tiêu công và tăng cường công tác kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ tăng giá, đồng thời chăm lo đời sống cho người nghèo và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.Nguồn: www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường