Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
12 | 01 | 2009
Ông Huỳnh Văn Minh, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP.HCM, cho biết trong định hướng hoạt động của Hiệp hội DN TP.HCM năm 2009 là thành lập quỹ để hỗ trợ tín dụng cho các DN vừa và nhỏ mới lập nghiệp hoặc đang gặp khó khăn.

Đồng thời, sẽ thành lập ban chuyên trách điều tra, tập hợp những vướng mắc, khó khăn của DN thành viên trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh để gửi đến các sở ngành liên quan đề nghị hỗ trợ giải quyết. Cách thức có thể thông qua các cuộc đối thoại với chính quyền thành phố hoặc các sở ngành định kỳ mỗi quý một lần.Nguồn: Tuổi trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường