Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kiến nghị Chính phủ 5 điểm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
15 | 10 | 2008
5 điểm kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa được trình lên Chính phủ.
Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho biết Hiệp hội đã cùng với Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán và Hiệp hội Ngân hàng trình lên Chính phủ bản kiến nghị 18 điểm, nêu rõ những khó khăn và giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường chứng khoán.

Theo lý giải của ông Kiêm, trong điều kiện hiện nay việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng đồng thời phải quan tâm tháo gỡ cho ngân hàng và chứng khoán. "Đây là ba nhân tố bổ sung cho nhau, có vốn mới phát triển được doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp phát triển sẽ giúp hoạt động ngân hàng và chứng khoán khởi sắc” ông Kiêm nói.

Riêng với khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bản kiến nghị đề cập đến 5 điểm.

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ dành số vốn thích ứng cho doanh nghiệp vay theo đúng như đóng góp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho nền kinh tế. Lượng vốn này nên dành tập trung cho các doanh nghiệp, mặt hàng đang có điều kiện phát triển.

Thứ hai, đề nghị Chính phủ, thông qua Bộ Tài chính, miễn, giảm, hoãn nộp thuế cho một số doanh nghiệp, ngành hàng đang gặp phải khó do tác động xấu của tình hình kinh tế thế giới và trong nước.

Thứ ba, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đồng bộ và hoàn thiện hơn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Thứ tư, kiến nghị Chính phủ thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các quỹ bảo lãnh tín dụng để tăng cường kênh cung cấp vốn cho doanh nghiệp.

Thứ năm, kiến nghị Chính phủ đề xuất với Quốc hội sớm ban hành luật về hội nghề nghiệp để tạo điều kiện cho hiệp hội tham gia đóng góp vào quá trình ban hành các văn bản pháp luật liên quan.


Nguồn: VnEconomy
Báo cáo phân tích thị trường