Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xoài, thanh long trúng mùa được giá
02 | 03 | 2009
Giá hai loại hoa quả xoài, thanh long tại Tiền Giang tăng gấp đôi so với trước. Tại Tiền Giang, xoài cát Hòa Lộc hiện có giá hơn 35.000 đồng/kg, thanh long 14.000 đồng/kg.

Nguyên nhân tiêu thụ ở thị trường nội địa và xuất khẩu tăng cao sau khi các loại nông sản này được giới thiệu tại Đức. Nhà vườn thu được lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng/ha/năm.

Riêng hai huyện Cái Bè và Chợ Gạo, tổng sản lượng xoài và thanh long ước đạt 90.000 tấn/năm và Tiền Giang đang mở rộng diện tích, đầu tư sản xuất trái vụ.Nguồn: www.tienphong.vn
Báo cáo phân tích thị trường