Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển vọng các thị trường tiêu dùng chè trên thế giới
03 | 03 | 2009
Thị trường Mỹ, nhập khẩu chè xanh tăng mạnh trong hơn 10 năm qua (gần 200%). Thị trường chè tăng từ 1,84 tỷ USD năm 1990 lên 7,3 tỷ USD năm 2008 và ước tính sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm tới.

Thị trường châu Âu: Nhiều nước nhu cầu tiêu dùng chè có nhiều dấu hiệu tăng như Đức, Anh, Nga. Đã xuất hiện xu hướng nhiều người dân ở các thị trường này chuyển từ các đồ uống khác sang tiêu dùng các sản phẩm từ chè: chè truyền thống, chè uống liền, chè chế biến đặc biệt.

Các thị trường khác như Ai Cập, Iran, Iraq nhu cầu tiêu dùng chè cũng tăng.
Như vậy, có thể thấy rằng nhu cầu tiêu dùng chè tại các nước phát triển đang chuyển dần từ các sản phẩm chè thông thường sang các sản phẩm chè uống liền và chè chế biến đặc biệt trong khi tại các nước Tây Á và châu Á vẫn thích dùng các sản phẩm chè truyền thống.

Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường