Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Uganđa: mất gần 4 nghìn tỷ shilling từ cà phê
18 | 03 | 2009
Cựu Bộ trưởng tài chính Gerald Ssendaula cho biết Uganđa mất khoảng 4 nghìn tỷ shilling kể từ năm 1997 từ doanh thu cây cà phê của do khối lượng xuất khẩu mặt hàng này giảm liên tiếp trong nhiều năm qua. Hiện tại Ssendaula là chủ tịch Liên minh quốc gia về sản xuất và thương mại cà phê của Uganđa. Ông đánh giá sự suy giảm xuất khẩu cà phê của nước này trong hơn 10 năm trở lại đây là do chất lượng sản phẩm yếu kém và luật pháp quy định về giá thành chưa phù hợp gây cản trở hoạt động thương mại.

Ssendaula và những cộng sự khác đã đấu tranh trước ủy ban quốc hội về nông nghiệp về vấn đề phát triển cây cà phê. Ông cho biết cà phê Robusta đang trên đà đi xuống kể từ khi dịch bệnh tấn công vào năm 1993. Trong suốt thời kỳ đế quốc, luật pháp đã ngăn cấp người nông dân thu hoạch cà phê trước khi chúng chín đỏ. Mọi điều xảy ra đều có tác động đến sản phẩm cuối cùng, Ssendaula phân tích. Hơn thế, một số nông dân được cung cấp giống cà phê Catimors - một giống cho nhiều trái hơn nhưng hạt lại nhỏ hơn hoặc không có hạt.Nguồn: khuyennong
Báo cáo phân tích thị trường