Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Linh hoạt trong điều hành xuất khẩu gạo
02 | 04 | 2009
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết: Ước tháng 3/2009, cả nước xuất khẩu 560.000 tấn gạo, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu quý I lên hơn 1,6 triệu tấn, đạt kim ngạch 727 triệu USD, tăng 57,5% về lượng và 63,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), trong năm nay, tổng sản lượng lúa cả nước có thể đạt 38 triệu tấn thóc, trong đó 9 triệu tấn thóc (tương đương 4,5 - 5 triệu tấn gạo) có thể dùng để xuất khẩu. Trước mắt, vụ Đông Xuân ở miền Nam đã đạt khoảng 9,5 triệu tấn thóc. Do vậy, chúng ta nên điều hành việc xuất khẩu gạo hết sức linh hoạt. Theo đó, việc giãn giao khoảng 300.000 tấn gạo sang vụ hè thu là cần thiết để đảm bảo đủ lượng hàng và chất lượng gạo xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Căn cứ tiến độ xuất khẩu, lượng hợp đồng và lượng gạo hàng hoá vụ Đông xuân, đảm bảo điều hành xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (HHLTVN) chủ động phối hợp với các tỉnh có sản lượng lúa hàng hoá lớn, điều tiết số lượng gạo xuất khẩu hết tháng 6/2009 trong khả năng nguồn cung theo hướng: Ưu tiên các hợp đồng xuất khẩu của các doanh nghiệp đóng tại địa bàn có lúa hàng hoá đã và đang thu hoạch, đặc biệt là các hợp đồng có điều kiện thanh toán ngay. Bên cạnh đó, Hiệp hội cần trao đổi thống nhất với các doanh nghiệp để giãn thời hạn giao hàng một phần các hợp đồng tập trung. Mặt khác, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong việc thu mua, tạm trữ, bảo quản lúa gạo hàng hoá, Bộ NN& PTNT đang xây dựng Đề án đầu tư xây dựng 4 triệu tấn kho dự trữ lúa gạo (trong đó 2 triệu tấn đầu tư xây dựng mới và 2 triệu tấn đầu tư nâng cấp) tại vùng ĐBSCL.

Theo báo cáo của HHLTVN, nếu tính cả các hợp đồng đang giao dịch chưa đăng ký thì tổng số hợp đồng xuất khẩu gạo hiện nay vào khoảng 4 triệu tấn (bằng 80-88% tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm 2009). Các hợp đồng này chủ yếu có lịch giao hàng trong nửa đầu năm 2009.Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường