Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tây Ninh, vụ 2008 -2009 sản lượng đường giảm 23%
02 | 04 | 2009
Nguyên nhân do giá thu mua đường bấp bênh, người trồng mía lỗ nặng giảm diện tích trồng mía. Sản lượng mía đưa về các nhà máy chế biến giảm 26%.

Kết thúc vụ chế biến mía đường 2008-2009, ba nhà máy đường công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh là Bourbon, Biên Hòa 2 và Nước Trong đã sản xuất được 89.779 tấn đường cát các loại, giảm 22,8% (tương đương 26.564 tấn) so với vụ 2007-2008.

Nguyên nhân lượng đường sản xuất tại Tây Ninh năm nay giảm mạnh là do giá thu mua mía vụ trước thấp, trong khi chi phí sản xuất lại tăng, người trồng mía lỗ nặng nên nông dân chuyển sang trồng các loại cây khác có hiệu quả hơn.

Từ đó diện tích trồng mía của tỉnh cho vụ chế biến 2008-2009 chỉ đạt 17.200 héc ta, giảm gần 32% so cùng kỳ năm ngoái (tương đương 8.360 héc ta), sản lượng mía đưa về các nhà máy chế biến chỉ đạt 882.744 tấn, giảm 25,9% (tương đương với 309.000 tấn).Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường