Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cho vay 2.000 tỷ đồng có bù lãi suất để bình ổn giá cao su
03 | 04 | 2009
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chủ động phối hợp với UBND các tỉnh, nhất là các tỉnh vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và duyên hải miền Trung triển khai nhanh việc trồng mới cao su ở vùng đất có đủ điều kiện.

Mục tiêu là đến năm 2010 cả nước đạt 700.000ha theo quy hoạch; đồng thời triển khai chặt chẽ các thủ tục đầu tư, trồng mới của các dự án đầu tư đã được 2 nước bạn Lào và Campuchia chấp thuận. Việc phát triển cao su ở vùng mới phải hiệu quả, không phát triển theo phong trào. Tập đoàn cần nhanh chóng xâm nhập thị trường cao su thế giới, phối hợp với Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức sàn giao dịch cao su.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc việc cho tập đoàn vay 2.000 tỷ đồng có bù lãi suất để giúp bình ổn giá cao su; giao tập đoàn phối hợp với Hiệp hội Cao su Việt Nam xây dựng phương án trình Thủ tướng quyết định.
Nguồn: SGGP
Báo cáo phân tích thị trường