Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đúng kỹ thuật, đúng thời vụ
23 | 07 | 2009
Đến nay các Ban quản lý rừng ở vùng Tây Trường sơn đã trồng được khoảng 400ha đúng kỹ thuật, đúng thời vụ. Diện tích còn lại nằm ở địa bàn vùng Đông Trường sơn sẽ đảm bảo đủ điều kiện xuống giống vào trong tháng 9 tới.

Thực hiện công tác trồng rừng phòng hộ năm nay, tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều phương án nhằm chủ động đẩy nhanh tiến độ trồng rừng đúng kỹ thuật, đúng thời vụ theo từng vùng. Một mặt, tỉnh chỉ đạo các Ban quản lý rừng thực hiện nghiêm túc theo Thông tư hướng dẫn liên bộ: Nông nghiệp - PTNT, Kế hoạch - Đầu tư và Tài chính về việc chuẩn bị các bước để tiến hành đấu thầu trồng rừng theo đúng quy định (năm đầu tiên thực hiện phương án này).

Mặt khác, tỉnh yêu cầu các Ban quản lý rừng chủ động ký hợp đồng với các cơ sở gieo ươm cây giống ngoài tỉnh (chủ yếu ở Lâm Đồng) và lên phương án huy động lực lượng tại chổ làm tốt khâu phát dọn thực bì, đào hố và trồng mới. Thực tế, hiện nay đã đến thời điểm trồng rừng mới ở vùng Tây Trường sơn nhưng chưa có doanh nghiệp nào tham gia đấu thầu trồng rừng theo kế hoạch và "buộc" tỉnh phải ra văn bản chỉ đạo cho các Ban quản lý rừng tự chủ tổ chức thực hiện trồng rừng phòng hộ như những năm trước đây.
 
FSIU Tuấn Linh/Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường