Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong tuần đầu tháng 7/2009
08 | 07 | 2009
Theo số liệu thống kê sơ bộ, nhập khẩu gỗ nguyên liệu các loại tuần từ 24/6 đến 2/7/2009 đạt 20 triệu USD, giảm nhẹ so với kim ngạch nhập khẩu tuần trước.

Nhập khẩu ván MDF trong tuần tăng mạnh so với các tuần trước đó, đạt 2,6 triệu USD. Giá nhập khẩu ván MDF trong tuần trung bình ở mức 196 USD/m3, thấp hơn sovới mức giá nhập trung bình tuần trước 20 USD/m3. Thái Lan là thị trường cung cấp ván MDF lớn nhất với kim ngạch đạt 797 nghìn USD, giá nhập từ thị trường này trung bình ở mức 206 USD/m3.

Kim ngạch nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu tăng 37,7% so với tuần trước đó, đạt 1,85 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ thông nguyên liệu trung bình ở mức 169 USD/m3, thấp hơn so với mức giá nhập trung bình tuần trước 4 USD/m3.

Nhập khẩu gỗ bạch đàn tăng 14,6% so với tuần trước, đạt 1,36 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình ở ứmc 229 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tuần trước đó 10 USD/m3.

Tham khảo một số lô gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong tuần

 

Thị trường

Chủng loại

Đơn giá

ĐK giao

Cảng-cửa khẩu

Achentina

Ván MDF

193,67USD/m3

CNF

Cát Lái

Bỉ

gỗ sồi xẻ (beech)

440,03 USD/m3

CIF

Cát Lái

Braxin

gỗ bạch đàn xẻ Mixed-Credit Wide 52

302,69 USD/m3

FOB

Cát Lái

 

Gỗ thông xẻ, đã sấy (44mm)

179,06 USD/m3

CNF

Hải Phòng

Cămpuchia

gỗ hương xẻ

1495,8 USD/m3

FOB

Qui Nhơn

 

gỗ cẩm lai xẻ

1496,6 USD/m3

DAF

BupRăng

 

Gỗ cao su xẻ

210,00 USD/m3

DAF

   -

 

gỗ xoài xẻ qua chế biến

120,55 USD/m3

DAF

 Sa Mát

 

gỗ cao su xẻ đã qua chế biến

220,00 USD/m

DAF

      -

 

gỗ căm xe xẻ

400,03 USD/m3

DAF

      -

 

gỗ sao xanh xẻ

392,33 USD/m3

DAF

      -

Camơrun

gỗ lim xẻ Châu Phi TALI, dày 60mm

635,40 USD/m3

CIF

Hải Phòng

 

Gỗ lim tròn Châu Phi TALI ĐK từ 80-99cm dài 5,2m trở lên

348,19 USD/m3

CIF

Hải Phòng

Chilê

Gỗ thông xẻ 24*95/150*2000-3960mm

173,56 USD/m3

CIF

Cát LáiNguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường