Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
CARE hỗ trợ nông dân trồng nấm bào ngư
28 | 07 | 2009
Lần đầu tiên, gần 100 nông hộ thuộc các xã vùng sâu Phú Hiệp, Tân Công Sính, Tân Kiều và Hưng Thạnh của 2 huyện Tam Nông, Tháp Mười (Đồng Tháp) được Dự án Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai (Care) hỗ trợ hơn 20.000 bịch phôi nấm bào ngư (300 bịch phôi/hộ) và được tham quan mô hình, tập huấn kỹ thuật trồng nấm theo kiểu cầm tay chỉ việc.

 

Sau hơn một tháng triển khai trồng nấm, nay các hộ dân ở đây đã thu hoạch được 3-4 kg nấm tươi/hộ/ngày, với giá bán bình quân 15.000đ/kg. Nhờ vậy mà người tiêu dùng thuộc vùng Đồng Tháp Mười trước nay chưa từng biết nấm bào ngư nay cũng đã quen dần với loại nấm này và các chợ ở đây cũng đã có nấm bào ngư tươi bán hàng ngày. Các nông hộ ở đây đang có kế hoạch mở rộng nghề trồng nấm bào ngư để tăng thu nhập. 


(Theo Nông nghiệp Việt Nam)Báo cáo phân tích thị trường