Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hưng Yên: Xây dựng mô hình thâm canh nhãn cho hiệu quả kinh tế cao
19 | 08 | 2009
Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư quốc gia, vừa qua, Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh Hưng Yên xây dựng mô hình thâm canh cây nhãn diện tích 14 ha với 109 hộ tham gia tại các thôn Kim Đằng, Xích Đằng, Cao Xá, Đằng Châu (phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên). Mô hình được xây dựng trên những diện tích trồng nhãn sẵn có, tuổi cây nhãn trung bình từ 4-20 năm, trồng theo từng hộ gia đình, một số diện tích được trồng quy mô trang trại.

Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ vật tư, phân bón trị giá hơn 45 triệu đồng. Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với cán bộ địa phương hướng dẫn các hộ kỹ thuật chăm sóc, cách điều tra, phát hiện sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phương pháp bón phân cân đối; tỉa cành, tỉa hoa, quả, tạo vườn nhãn thông thoáng, hạn chế sâu bệnh.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất thuận song vẫn có khoảng 30% số vườn của mô hình do được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật đã ra hoa, đậu quả và đạt hiệu quả kinh tế cao, hiện đang cho thu hoạch. Năng suất nhãn bình quân trồng theo mô hình tăng trên 10% so với trồng ngoài mô hình, quả nhãn sáng màu, giá bán cao, trung bình 30 nghìn đồng/kg, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm 5-6 nghìn đồng/sào so với trồng ngoài mô hình. Nhiều vườn nhãn tuy không cho quả song sinh trưởng, phát triển tốt, tạo thuận lợi cho vụ quả năm sau. Nhiều hộ nông dân qua thực hiện mô hình đã thay đổi ý thức trong thâm canh nhãn, tích cực đầu tư vốn, kỹ thuật, thiết kế lại vườn mở rộng diện tích trồng nhãn.

(Theo Báo Hưng Yên)Báo cáo phân tích thị trường