Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng sữa bò nội địa chỉ mới đáp ứng 10% nhu cầu
20 | 08 | 2009
Tổng sản lượng sữa hiện nay khoảng 285.000 tấn/năm nhưng mới chỉ đáp ứng gần 10% nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Số liệu của Cục Chăn Nuôi (Bộ NN&PTNT) hiện tổng đàn bò sữa cả nước khoảng hơn 120.000 con, trong đó 55.000 con đang vắt sữa. Hiện mỗi ngày cả nước sản xuất trên 700 tấn sữa.

Tổng sản lượng sữa hiện nay khoảng 285.000 tấn/năm nhưng mới chỉ đáp ứng gần 10% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Số còn lại phải nhập khẩu.

Theo ông Đỗ Kim Tuyên-Trưởng phòng Gia súc lớn-Cục Chăn Nuôi, mục tiêu đến năm 2010 sẽ phát triển số lượng bò sữa lên 200.000 con, năm 2015 là 350.000 và 2020 khoảng 500.000 con. Sản lượng sữa sản xuất tương ứng ước chừng 350.000 tấn vào năm 2010; 700.000 tấn vào năm 2015 và 1.000.000 tấn vào năm 2020.

 Hà Minh - Báo Nông thôn ngày nay, số 164Báo cáo phân tích thị trường