Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thu nhập của người dân nông thôn sẽ tăng gấp đôi
17 | 09 | 2009
Theo mục tiêu Chính phủ đề ra đến năm 2015, cả nước sẽ có trên 20% trong tổng số gần 10.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập của người dân nông thôn sẽ tăng trên 1,5 lần, đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 8%. Đến năm 2020, các tỷ lệ trên sẽ là 50% số xã (tương đương khoảng 5.000 xã) đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, thu nhập dân cư tăng gấp 2 lần và tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%.
Để phục vụ các mục tiêu về phát triển nông thôn mới, Bộ NN-PTNT đang soạn thảo 11 đề án về phát triển nông thôn, trong đó có các đề án về quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, xóa đói giảm nghèo, giáo dục-đào tạo... Để thực hiện chương trình trên trung bình mỗi xã cần khoảng 120-150 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ khu vực ĐBSCL. Mục tiêu là đến năm 2015, thay thế hầu hết trạm bơm dầu hiện có và phát triển hệ thống trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ theo quy hoạch, phù hợp với phát triển của các địa phương trong vùng.

Theo đó, số trạm bơm dự tính đến năm 2015 là 3.120 trạm, diện tích phục vụ là 658.000 ha lúa và khoảng 6.000 ha nuôi trồng thủy sản.

Dự kiến tổng kinh phí đầu tư (chưa tính vốn đầu tư hệ thống lưới điện và trạm biến áp) là 1.839 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương 1.267 tỷ đồng; vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân 570 tỷ đồng.


Theo SGGP
Báo cáo phân tích thị trường