Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đắk Lắk: Sản lượng cà phê niên vụ 2009 – 2010 giảm mạnh so với niên vụ trước
13 | 10 | 2009
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, niên vụ cà phê 2009 – 2010, Đắk Lắk chỉ đạt năng suất từ 22 đến 23 tạ cà phê nhân/ ha, sản lượng cà phê nhân đạt 400.000 tấn, giảm gần 15.500 tấn so với niên vụ cà phê 2008-2009. Đắk Lắk hiện có trên 185.000 ha cà phê, trong đó có 173.233 ha cà phê kinh doanh cho thu hoạch.

Nguyên nhân sản lượng cà phê niên vụ này giảm là do chu kỳ sinh lý của cây cà phê, diện tích cà phê già cỗi ngày càng tăng. Mặt khác, do năm nay, giá các loại vật tư, phân bón , nhân công tăng cao, trong khi đó, giá cà phê nhân đang ở mức thấp làm cho các nông hộ giảm bớt định suất đầu tư cho cây cà phê. Nhiều vùng trong điểm cây cà phê như: Ea H’Leo, Cư M’Gar, Krông Búk, Krông Năng cũng do ảnh hưởng của bão số 9 nên cây đổ gãy, rụng quả nhiều, làm giảm năng suất.

UBND t ỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các doanh nghiệp, các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê tăng cường nhân lực quản lý, bảo vệ để vườn cây đạt tỷ lệ quả chín từ 90% trở lên mới đưa vào thu hoạch. Hiện nay, các doanh nghiệp, các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê đã sửa chữa, xây dựng mới thêm hàng hàng mét vuông sân phơi, nhà kho, mua sắm thêm bạt nhằm phục vụ tốt yêu cầu thu hoạch cà phê. Tuy nhiên, hiện nay, nhân công thuê mướn thu hoạch cà phê đang ở mức cao, khó tìm nên gây khó khăn cho các nông hộ sản xuất cà phê trên địa bàn.Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường