Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ có thể nhập khẩu 9 triệu tấn đường trong niên vụ 2009/2010
16 | 10 | 2009
Mưa liên tục trong suốt 3 tuần qua khiến Ấn Độ sẽ bước vào vụ ép mía muộn hơn so với thông thường và sản lượng đường niên vụ 09/10 có thể chỉ đạt 14 triệu tấn (tiếp tục giảm 7% so với niên vụ 08/09 và giảm tới 46,8% so với niên vụ 07/08).
Do đó, nước này có thể sẽ phải nhập khẩu tới 9 triệu tấn đường trong niên vụ 2009/2010. Ấn Độ nhập khẩu 5 triệu tấn đường trong niên vụ 08/09 đã khiến giá đường thô NewYork tăng lên mức kỷ lục trong vòng 28 năm qua. Tin tức về việc nhập khẩu 9 triệu tấn đường trong niên vụ 2009/2010 có thể sẽ khiến giá đường thế giới tiếp tục tăng mạnh.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường