Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá mía nguyên liệu tăng thêm 20.000 đồng/tấn.
19 | 10 | 2009
Hiệp hội Mía đường VN vừa thống nhất nâng giá sàn mua mía nguyên liệu thêm 20.000 đồng/tấn.
Theo đó, giá sàn áp dụng từ ngày 12-10-2009 là 630.000 đồng/tấn lên 650.000 đồng/tấn đối với mía 8 chữ đường. Như vậy, đối với mía 10 chữ đường thì giá sàn khoảng 750.000 đồng/tấn.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường