Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh Hóa: tăng giá mua mía nguyên liệu
13 | 12 | 2010
Việc giá mua mía nguyên liệu năm nay tăng đột biến là do giá đường trên thị trường đang tăng so với mọi năm.

Hiện nay, ba công ty sản xuất đường ở Thanh Hóa là công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS), công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan, công ty cổ phần mía đường Nông Cống tăng giá mua mía nguyên liệu năm nay từ 15- 25% so với năm ngoái, do đang bước vào vụ ép, sản xuất đường niên vụ 2010- 2011.

Được biết, công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (huyện Thọ Xuân, có tổng diện tích 12.800 ha mía nguyên liệu) đang mua mía nguyên liệu với giá là 1 triệu đồng/tấn (đạt 10 chữ đường - CCS); trong khi đó niên vụ 2009- 2010, giá mua mía của công ty bình quân là 780.000đồng/tấn. Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (huyện Thạch Thành, có 9.676,3 ha mía nguyên liệu) mua mía xô tại công ty với giá 950.000 đồng/tấn. Còn công ty cổ phần mía đường Nông Cống (huyện Nông Cống, có gần 4.800 ha mía nguyên liệu) mua mía với giá 880.000 đồng/tấn tại ruộng, đồi của đồng bào.

Theo các công ty nêu trên, việc giá mua mía nguyên liệu năm nay tăng đột biến là do giá đường trên thị trường đang tăng so với mọi năm.Theo SGTT
Báo cáo phân tích thị trường