Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây dựng chiến lược cho ngành mía đường
08 | 12 | 2010
15 nhà máy đường ở hai vùng đã ép được gần 800 nghìn tấn mía cây, sản xuất được khoảng 55 nghìn tấn đường trắng.

Ngày 7-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị giao ban về sản xuất và tiêu thụ mía đường khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) và Ðông Nam Bộ (ÐNB) niên vụ 2010-2011. Niên vụ này, các tỉnh ÐBSCL và ÐNB trồng hơn 75 nghìn ha mía, dự kiến sản lượng đạt hơn năm triệu tấn mía cây.

Hiện nay, 15 nhà máy đường ở hai vùng đã ép được gần 800 nghìn tấn mía cây, sản xuất được khoảng 55 nghìn tấn đường trắng. Tại hội nghị các địa phương và nhà máy đường đề nghị các bộ, ngành cần xây dựng chiến lược cho ngành mía đường nhằm ổn định, phát triển vùng nguyên liệu mía; thống nhất giá thu mua mía nguyên liệu để ngăn chặn việc tranh mua, tranh bán mía, khắc phục tình trạng loạn về giá, thiệt hại cho nhà sản xuất và cả tâm lý người nông dân... Bên cạnh đó cần xem xét việc nhập khẩu đường, ngăn chặn việc nhập lậu đường tràn lan để hạn chế thiệt hại cho nhà sản xuất trong nước...Theo Nhân dân
Báo cáo phân tích thị trường