Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường bán buôn giảm nhẹ
07 | 12 | 2010
Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện có khoảng 30/40 nhà máy đường đã vào vụ sản xuất.
Trong tháng 11 vừa qua, các nhà máy sản xuất được 140.000 tấn - 160.000 tấn đường, tháng 12 này có thêm 170.000 tấn - 190.000 tấn đường. Đến tháng 1-2011, tất cả các nhà máy đều hoạt động sẽ sản xuất khoảng 200.000 tấn đường. Trong khi nhu cầu tiêu thụ đường trên thị trường khoảng 110.000 tấn/tháng, riêng tháng Tết tăng lên khoảng 150.000 tấn.
 
Như vậy, nguồn đường cung cấp cho thị trường cuối năm không thiếu. Hiện giá bán buôn mặt hàng đường tại thị trường TPHCM đã bắt đầu giảm vài trăm đồng cho đến 1.000 đồng/kg, còn 19.500 đồng - 20.000 đồng/kg.


Theo nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường