Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ bắt đầu có dấu hiệu đuối sức
06 | 11 | 2009
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ trong tháng 9 đạt 69,7 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng trước nhưng lại giảm tới 26,7% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ theo tháng năm 2008-2009 (triệu USD)Nguồn: AGROINFO, Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Với kết quả này, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ 9 tháng đầu năm đạt 498,2 triệu USD, tiếp tục giữ thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu nhưng lại giảm kim ngạch so với cùng kỳ 2008. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của 9 tháng đầu năm là -0,2% (trong khi tốc độ tăng trưởng của 8 tháng đầu năm là 6%). Có thể nói kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ bắt đầu tỏ ra đuối sức kể từ tháng 8/09 trong khi cùng thời điểm năm 2008 kim ngạch mặt hàng này lại đang có sự bứt phá rất mạnh mẽ. Thông thường các thị trường Mỹ, EU thường chuẩn bị hàng cho các dịp lễ Tết cuối năm trước đó vài tháng, do vậy nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng rất cao từ khoảng tháng 7 đến tháng 10. Hơn nữa lẽ ra xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ phải được cải thiện hơn do đồng VND đang ngày càng mất giá so với đồng USD, nhưng tình hình thực tế lại dường như đang đi ngược lại. Với tình hình trên có thể thấy triển vọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang các thị trường lớn đặc biệt là thị trường Mỹ sẽ không mấy sáng sủa vào các tháng cuối năm 2009.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường