Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cấp 100.000 liều vắc xin phòng dịch lở mồm long móng
24 | 02 | 2010
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 256/QĐ- TTg yêu cầu Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng, 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng tuyp O và 15.000 lít hóa chất khử trùng Bekocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 2 tỉnh Nam Định, Cao Bằng. Số vắc xin và thuốc khử trùng này nhằm giúp cho 2 tỉnh phòng, chống dịch lở mồm long móng nhanh chóng dập tắt dịch. Trước đó, trên địa bàn cả nước có 6 tỉnh xuất hiện dịch lở móng trên gia súc và nhiều tỉnh có dịch cúm gia cầm.

Theo Kinh tế & Đô thị Online
Báo cáo phân tích thị trường