Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dịch lở mồm long móng trên gia súc đã được khống chế
23 | 02 | 2010
Ngày 22-2, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mấy ngày vừa qua, dịch lở mồm long móng trên gia súc đã được khống chế trên địa bàn cả nước…
Theo đó, trong vòng 4 ngày (từ 18 đến 22-2), trên địa bàn cả nước đang từ 6 tỉnh có dịch lở móng trên gia súc giảm xuống còn tỉnh 1, đó là Nghệ An có dịch chưa qua 21 ngày. Bên cạnh đó, đáng ghi nhận, dịch cúm gia cầm bước đầu cũng đã được khống chế, không còn lây lan. Hiện cả nước chỉ còn 7 tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, gồm: Cà Mau, Điện Biên, Sóc Trăng, Kon Tum, Quảng Trị, Nghệ An và Nam Định.

Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Nghệ An vẫn là địa phương duy nhất trong cả nước còn dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng trên gia súc đang hoành hành.


Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường