Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phát triển tiêu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Tuyên Quang
01 | 07 | 2007
Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt đề án phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006-2010. Theo đó mục tiêu phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN)^ và làng nghề của tỉnh giai đoạn này đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 17%/năm; giá trị sản xuất đến năm 2010 đạt trên 627.100 triệu đồng

Sản xuất TTCN và làng nghề của tỉnh Tuyên Quang tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như:

+Chế biến nông, lâm, thuỷ sản;

+Sản xuất vật liệu xây dựng;

+Sản xuất cơ khí nhỏ và hàng tiêu dùng;

Trong đó:

+Công nghiệp chế biến nông lâm sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 42%/năm, đến năm 2010 đạt giá trị xuất khẩu trên254.365 triệu đồng chiếm tỷ trọng 40,5% giá trị sản xuất TTCN.

+Sản xuất vật liệu xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 13,6%/năm, giá trị sản xuất đến năm 2010 đạt trên 158.427 đồng.

+Sản xuất cơ khí nhỏ và dịch vụ sửa chữa cơ khí đạt tốc độ bình quân trên 14,7%/năm.

Đến năm 2010, công nghiệp chế biến nông lâm sản đạt giá trị sản xuất trên 114.445 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,2% giá trị sản xuất TTCN; các ngành sản xuất TTCN khác đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 12%/năm và đến năm 2010 đạt giá trị sản xuất trên 100.000 triệu đồng chiếm tỷ trọng 15,9% giá trị sản xuất TTCN…

Để thực hiện được những mục tiêu trên, đề án đã đưa ra 8 nhóm giải pháp gồm:

+Công tác quy hoạch.

+Giải pháp về thị trường.

+Công tác tuyên truyền.

+Xây dựng nguồn nguyên liệu.

+Tổ chức sản xuất.

+Vốn và nguồn nhân lực.

+Chính sách khuyến khích phát triển.

+Quản lý Nhà nước.(Nguồn tin: Vinanet)
Báo cáo phân tích thị trường