Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng thủy sản tháng 7 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước
03 | 08 | 2010
Hoạt động khai thác thủy sản trong tháng bị ảnh hưởng của bão nên sản lượng thủy sản khai thác tháng 7/2010 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2009.

Theo tin từ Tổng cục thống kê, sản lượng thuỷ sản tháng 7/2010 ước tính đạt 464,8 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá 346,5 nghìn tấn, tăng 2,9%; tôm 70,5 nghìn tấn, tăng 6,3%.

Nuôi trồng thủy sản trong tháng có nhiều thuận lợi do giá thu mua tôm sú nguyên liệu đang ở mức cao. Bên cạnh đó, một số loại thủy sản khác được nuôi kết hợp nhiều hình thức tiếp tục phát triển tại nhiều địa phương nên sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tháng 7/2010 ước tính đạt 289 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó cá 209 nghìn tấn, tăng 4%; tôm 61,5 nghìn tấn, tăng 7,1%.

Hoạt động khai thác thủy sản trong tháng bị ảnh hưởng của bão nên sản lượng thủy sản khai thác tháng 7/2010 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2009, ước tính đạt 175,8 nghìn tấn, tăng 1,2%, trong đó khai thác biển đạt 159,1 nghìn tấn, tăng 1,5%.

Tính chung bảy tháng năm 2010, sản lượng thủy sản ước tính đạt 2894,6 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước (Cá đạt 2230,4 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm 275,4 nghìn tấn, tăng 5,9%), bao gồm sản lượng nuôi trồng đạt 1495,7 nghìn tấn, tăng 5,1%; sản lượng khai thác đạt 1398,9 nghìn tấn, tăng 4,2%. Vụ khai thác cá ngừ đại dương trong năm đã kết thúc, một số tỉnh đạt sản lượng cao là: Bình Định 3,4 nghìn tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; Phú Yên 4,8 nghìn tấn, tăng 14,9%.

Cũng theo số liệu từ Tổng cục thống kê, trong bảy tháng năm 2010, mặt hàng thủy sản vẫn duy trì được mức kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2009, đạt 2,4 tỷ USD tăng 11,2%.Theo cafef.vn
Báo cáo phân tích thị trường