Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giải pháp tăng giá trị sản phẩm cá tra
19 | 07 | 2010
Cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu (XK) thứ hai sau tôm (chiếm 33,4% tỷ trọng XK thủy sản), mặc dù sản lượng XK từ đầu năm tới nay tăng 19,4% so với cùng kỳ nhưng giá trị chỉ tăng có 11,6%.
Theo Bộ NN&PTNT, giá trị sản phẩm cá tra sẽ tăng 10-20% so với sản phẩm thông thường và sẽ thâm nhập được nhiều thị trường khó tính nếu thực hiện mô hình nuôi cá tra tiêu chuẩn Global GAP. Bên cạnh đó, Việt Nam cần sớm thành lập quỹ "Bảo vệ chất lượng và bình ổn giá cá tra" theo cơ chế thị trường bằng cách thu phí XK từ sản phẩm cá tra với mức 0,05-0,1 USD/kg. Quỹ này sẽ do Ban chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra cùng cộng đồng doanh nghiệp quản lý, nhằm hỗ trợ người nuôi cá thực hiện Global GAP trên vùng nuôi, hỗ trợ doanh nghiệp khi gặp khó khăn. Bộ NN&PTNT sẽ công bố danh sách những doanh nghiệp và người nuôi cá đạt Global GAP. Hiện cá tra đã đánh số mã vạch vùng nuôi, có thể truy xuất nguồn gốc, kiểm soát vùng nuôi và dịch bệnh.

Theo hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường