Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 | 09 | 2010
Trong hai ngày 9 và 10-9, tại Hà Nội, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội họp để thẩm tra tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nghị quyết Quốc hội miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thời gian qua đã góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp còn thấp.

Thảo luận tại phiên họp, đa số đại biểu đồng tình việc tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với những tác dụng tích cực, hợp lòng dân như tờ trình và thẩm tra của Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách đã phân tích. Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách miễn, giảm thuế cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật.Theo Pháp luật TPHCM Online
Báo cáo phân tích thị trường