Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ðề nghị tiếp tục miễn, giảm thuế nông nghiệp
06 | 09 | 2010
Bộ NN&PTNT cho biết, Bộ này cùng Bộ Tài chính vừa đề xuất tiếp tục triển khai chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) cho nông dân, giai đoạn 2011-2020 (chính sách này được thực hiện từ năm 2003 và năm 2010 là thời hạn cuối).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, từ năm 2003 đến nay, số thuế SDĐNN được miễn, giảm mỗi năm quy thóc gần 1.851 triệu tấn, tương đương gần 2.900 tỷ đồng, số hộ được thụ hưởng chính sách này là 11,25 triệu với 5,5 triệu hécta diện tích đất nông nghiệp.

Theo ông Dương Ngọc Thí, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược nông nghiệp nông thôn, tiền thu thuế SDĐNN của cả nước mỗi năm chỉ đạt 1.800 tỷ đồng (chiếm khoảng 0,02% GDP) là rất nhỏ so với những đóng góp của các lĩnh vực khác cho nền kinh tế. Để giúp bà con nông dân cải thiện đời sống, đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp, việc tiếp tục miễn, giảm thuế trong thời gian tới là rất cần thiết.Theo Báo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường