Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
18 | 08 | 2009
Một trong những điểm mới của Đề án là chính sách miễn, giảm thuế chuyển mục đích sử dụng đất.

Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.

Các nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Được giảm 20 – 50% tiền sử dụng đất phải nộp trong một số trường hợp khác; Nhà đầu tư có dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án khuyến khích đầu tư nếu thuê đất hộ gia đình, cá nhân để tiến hành dự án đầu tư đó thì được Nhà nước hỗ trợ 50% tiền thuê đất theo khung giá đất của địa phương cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản.

Đề án đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế giá trị gia tăng; ưu đãi về thuế nhập khẩu; khuyến công; phát triển ngành nghề nông thôn; đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn…

Kết luận cuộc thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, hiện nay chúng ta có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên những chính sách này chưa đủ mạnh. Vì vậy cần phải có những chính sách đủ mạnh, phải làm thế nào để doanh nghiệp trong và ngoài nước thấy hấp dẫn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phó Thủ tướng gợi ý, Đề án nên mở rộng địa bàn ưu đãi đầu tư hơn nữa ngoài địa bàn đặc biệt khó khăn và khó khăn. Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt khuyến khích đầu tư và khuyến khích đầu tư nên tập trung chủ yếu là đầu tư trực tiếp phục vụ nông nghiệp, nông thôn như: Chế biến, trồng trọt, nuôi trồng nông-lâm-thủy hải sản, phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến…  Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Chính phủ./.

(Theo TTXVN)Báo cáo phân tích thị trường