Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp: ưu tiên thủy sản
31 | 10 | 2011
Bên cạnh đó còn chú ý đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, heo và bò sữa và quan tâm phát triển rau và hoa công nghệ cao.

Sáng 29-10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc với lãnh đạo Bộ NN&PTNT, các tổng cục, vụ, viện của ngành nông nghiệp và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ để đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2011 và bàn về kế hoạch năm 2012, cũng như việc tái cơ cấu ngành này giai đoạn 2011-2015.

Phó thủ tướng cho rằng ngành nông nghiệp nhất thiết phải tính toán, tái cơ cấu ngành. Bộ NN&PTNT cần sớm xây dựng, trình chính sách đặc thù khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong nông lâm thủy sản, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào chế biến nông lâm thủy sản, chính sách khuyến khích chăn nuôi có kiểm soát ở miền núi...

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, định hướng tái cơ cấu của ngành trong 5 năm tới là thúc đẩy phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là cá tra, tôm, nhuyễn thể), đẩy mạnh chăn nuôi gia cầm, heo và bò sữa. Ngành trồng trọt thì quan tâm phát triển rau và hoa công nghệ cao. Trong lâm nghiệp ưu tiên phát triển rừng kinh tế. Mục tiêu tái cơ cấu là “phát triển nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành từ 2,6-3%/năm, trong vòng 10 năm tới sẽ giảm 20% hộ nghèo”.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ các giải pháp mà Bộ trưởng Cao Đức Phát đưa ra. Ông đề nghị bộ rà soát các dự án đầu tư, bởi các dự án là nhu cầu thật, rất cấp thiết nhưng nguồn vốn hiện nay lại rất khó khăn. Vì thế thủy sản phải được ưu tiên, coi trọng hàng đầu và ngành nông nghiệp nên có giải pháp để huy động vốn từ doanh nghiệp thủy sản để đầu tư vào cho thủy sản. “Doanh nghiệp thu lợi từ thủy sản thì phải có trách nhiệm đầu tư vào xây dựng hệ thống thủy lợi cho thủy sản, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần chứ không phải là tất cả” - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Tuổi trẻBáo cáo phân tích thị trường