Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ nông dân nghèo 100% phí bảo hiểm nông nghiệp
13 | 09 | 2010
Đó là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong giai đoạn 2011-2013 mà Bộ Tài chính vừa công bố.
Theo đó, những hộ nghèo sản xuất nông nghiệp khi tham gia vào chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 90 - 100% phí bảo hiểm; những hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo thì được hỗ trợ 60 - 70% phí bảo hiểm. Tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% phí bảo hiểm.
 
Cũng theo dự thảo, những đối tượng sẽ được bảo hiểm gồm cây lúa, trâu, bò, heo, gia cầm, cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng. Các loại thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp như: bão lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá... và dịch bệnh như cúm đối với gia cầm, dịch tai xanh đối với heo, bệnh lở mồm, long móng đối với gia súc, bệnh thuỷ sản đối với tôm, cá tra, dịch rầy nâu, vàng lùn, xoắn lá đối với cây lúa... sẽ được ưu tiên bảo hiểm.
 
Theo Bộ Tài chính, các khu vực được chọn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp với cây lúa là tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp. Với trâu, bò, heo, gia cầm là tại Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hoá, Bình Định, Bình Dương và Hà Nội.
 
Thời điểm bắt đầu thí điểm là từ năm 2011 đến 2013.


Theo dantri.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường