Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thóc nhập khẩu từ Campuchia được áp thuế 0%
14 | 09 | 2007
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung vừa ký quyết định 01/2007/QĐ-BTC, áp dụng mức thuế ưu đãi 0% đối với mặt hàng thóc nhập khẩu từ Campuchia.

Số lượng thóc nhập khẩu có xuất xứ từ Campuchia có thuế suất 0% sẽ được tính vào số lượng gạo nhập khẩu từ nước này theo tỷ lệ quy đổi 2 thóc bằng 1 gạo.

Để được hưởng mức thuế 0%, các lô hàng phải có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ Campuchia, đảm bảo được các quy định về định lượng và cửa khẩu thông quan theo quy định của Bộ Thương mại.

Trường hợp nhập khẩu vượt quá số lượng hạn ngạch sẽ áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định. Trường hợp không đảm bảo thì áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) hoặc mức thuế suất thông thường.Theo Vneconomy
Báo cáo phân tích thị trường