Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gạo thế giới tháng 11/2006 theo nước
08 | 10 | 2007
Số liệu nhập khẩu gạo thế giới theo nước trong niên vụ 2004/2005 và 2005/2006 và hai tháng 10-11 niên vụ 2006/2007
Tổng nhập khẩu
Bangladesh1,112801785700600600
Brazil1,063762547550650750
Canada242285321335350350
Trung Quốc2581,122609700800800
Cote d'Ivoire750740867850800800
Cuba371639736600700700
EU-259501,079968925925925
Ghana357425450400450450
Haiti345269328400350350
Hồng Kông307309315315315315
Indonesia2,75650500900600600
Iran9009509831,2900900
Iraq6728897861,21,21,2
Nhật Bản654706787650650650
Hàn Quốc633465600300500500
Malaysia500700751850775850
Mexico582521553600600600
Mozambique232375350350350350
Nigeria1,4481,3691,7771,61,71,7
Philippines1,31,11,891,91,651,65
Liên bang Nga385350350375375375
Ả rập1,151,51,357111
Senegal7508501,2750850850
Singapore375346375375375375
Nam Phi725818850800800800
Các nước khác6,336,8157,4917,0367,1067,106
Hoa Kỳ458477419600590625
Toàn thế giới27,57527,18429,00927,99128,08527,985


(FAS, USDA)
Báo cáo phân tích thị trường