Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TCT Lương thực miền Bắc mở rộng thị trường xuất khẩu gạo
20 | 09 | 2007
Sáu tháng đầu năm, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã xuất khẩu hơn 400.000 tấn gạo sang Cuba, tham gia đấu thầu quốc tế và bán 50.000 tấn gạo cho Irắc - thị trường nhiều tiềm năng nhưng bị gián đoạn nhiều năm do chiến tranh.
TCT Lương thực miền Bắc mở rộng thị trường xuất khẩu gạo. Sáu tháng đầu năm, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã xuất khẩu hơn 400.000 tấn gạo sang Cuba, tham gia đấu thầu quốc tế và bán 50.000 tấn gạo cho Irắc - thị trường nhiều tiềm năng nhưng bị gián đoạn nhiều năm do chiến tranh. Tổng công ty cũng trúng thầu bán 100.000 tấn gạo cho Thổ Nhĩ Kỳ, 50.000 tấn gạo cho Ănggôla; thống nhất về nguyên tắc với Ghinê và Chilê, tham gia đấu thầu bán cho mỗi nước này từ 50.000 đến 100.000 tấn gạo trong tháng 8 và tháng 9 tới. Các tháng còn lại của năm 2006, tổng công ty phấn đấu xuất khẩu tiếp 350.000 đến 400.000 tấn gạo vào các thị trường đã có, đồng thời tìm kiếm thị trường mới cho các năm tiếp theo.

Báo cáo phân tích thị trường