Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
8 doanh nghiệp có chứng nhận cà phê Buôn Ma Thuột
29 | 08 | 2011
Đó là những doanh nghiệp có sản phẩm cà phê nhân có chất lượng cao, tiêu thụ mạnh và có giá bán luôn cao hơn so với các doanh nghiệp khác.

Ông Dương Thanh Tương, chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, hiệp hội đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng địa lý cà phê Buôn Ma Thuột cho 8 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trong vùng địa danh.

8 doanh nghiệp gồm có công ty Cà phê Buôn Hồ, Phước An, Tháng 10, Thắng Lợi, Ea Pốk, công ty xuất nhập khẩu 2-9, công ty xuất nhập khẩu tỉnh Đắk Lắk, công ty cà phê 15.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng địa lý cà phê Buôn Ma Thuột có tổng diện tích vườn cà phê là 8.852 héc ta, với sản lượng mỗi năm đạt từ 25.000 tấn cà phê nhân trở lên.

Từ năm 2005, UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép xây dựng hồ sơ bảo hộ tên gọi xuất xứ cà phê Buôn Ma Thuột và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận bảo hộ quốc gia chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân robusta trên địa bàn.

Theo TBKTSGBáo cáo phân tích thị trường