Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ kiện doanh nghiệp Trung Quốc
10 | 10 | 2011
Hiệp hội cũng là đại diện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cà phê Buôn Ma Thuột” ra nước ngoài.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Công văn số 5062/UBND-TH chính thức uỷ quyền cho Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, là tổ chức đại diện chủ đơn khiếu kiện để hủy bỏ nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ tại Trung Quốc.

Đồng thời, Hiệp hội này cũng sẽ là đại diện để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cà phê Buôn Ma Thuột” ra nước ngoài theo đúng quy định của Luật pháp quốc tế.

Sở Tài chính Đắk Lắk cũng được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ Ngân sách tỉnh để Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột thực hiện việc khiếu kiện và đăng ký bảo hộ nói trên.

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cũng chủ động huy động các doanh nghiệp sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp kinh phí cùng tỉnh thực hiện các việc này.

Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk xây dựng kế hoạch và liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) xin hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu từ chương trình “Hỗ trợ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp” giúp địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cà phê Buôn Ma Thuột” ra nước ngoài.

Theo VOV
 Báo cáo phân tích thị trường