Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc bán ngô dự trữ để hạ giá
19 | 09 | 2011
Quan chức của Trung tâm Thông tin dầu và ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho biết vào hôm thứ hai rằng chính phủ Trung Quốc sẽ bán không hạn chế khối lượng ngô từ kho dự trữ quốc gia để hạ giá đang cao kỷ lục.

Trung tâm cho biết trong một báo cáo đăng trên trang web của mình rằng “để hạn chế giá ngô tiếp tục tăng, các cơ quan chính phủ đã quyết định mở kho ngô dự trữ quốc gia”

Trung tâm không chỉ ra khối lượng và thời gian mở kho ngô. Các nhà phân tích ở trung tâm cho biết chính phủ vẫn chưa quyết định về số lượng trong khi thời gian có thể trước tháng 10.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường