Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO phát hành "Báo cáo thường niên thị trường phân bón Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 "
05 | 01 | 2012
Báo cáo thường niên thị trường phân bón Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 tiếp tục đưa ra các phân tích toàn diện và cập nhật về hiện trạng của ngành phân bón Việt Nam trong đó đi sâu vào phân tích tình hình thị trường phân bón năm 2011 và dự báo năm 2012 với những dự báo về cung, cầu và mặt bằng giá.

Trong nội dung của báo cáo, chúng tôi đề cập chủ yếu đến các diễn biến về cung, cầu và giá cả phân bón trên thị trường Việt Nam trong năm 201. Trong đó, báo cáo phân tích chi tiết các yếu tố về cầu, các nguồn cung sản xuất trong nước và nhập khẩu, diễn biến giá phân bón nhập khẩu và giá phân bón bán lẻ trên thị trường trong nước trong bối cảnh tương quan với các diễn biến tương ứng trên thị trường thế giới.


Báo cáo gồm những nội dung chính:
• Bối cảnh kinh tế và nông nghiệp có tác động đến thị trường phân bón trong năm 2011
• Cung, cầu thị trường phân bón thế giới và trong nước
• Biến động giá cả thị trường
• Triển vọng của thị trường năm 2012
Tiếp theo dòng phân tích về thị trường Phân bón Việt Nam từ năm 2008, báo cáo Thường niên Thị trường phân bón Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và đặc biệt đối với cộng đồng doanhnghiệp trong công tác hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của mình.


Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức có uy tín như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Hiệp hội Phân bón quốc tế (IFA), Cục Trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Thống kê...

Thông tin về báo cáo xem tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường