Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN TRUNG QUỐC
16 | 11 | 2011
Tháng 12/2009, tại Hội thảo “Vai trò của nông nghiệp trong khủng hoảng và tái cấu trúc nền kinh tế” do IPSARD tổ chức, các nhà nghiên cứu đã nhận định khó khăn lớn nhất của nông nghiệp – nông thôn vẫn là thiếu vốn, bởi vì, như TS Đặng Kim Sơn khẳng định: “Nông nghiệp Việt Nam chưa thể hút vốn đầu tư !”....Tài liệu tham khảo “Chính sách tài chính trong nông nghiệp – nông thôn Trung Quốc” là tập hợp những kinh nghiệm đầu tư, quản lý tài chính của quốc gia có dân số nông thôn lớn nhất thế giới này.

Tiêu điểm:

GIỚI THIỆU
1.TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH NÔNG NGHIỆP  NÔNG THÔN  TRUNG QUỐC
1.1 Xóa bỏ công xã nhân dân, xác lập chế độ kinh doanh hộ gia đình 4
1.2 Mở cửa toàn diện thị trường nông sản
1.3 Xóa bỏ thuế nông nghiệp
1.4 Trợ cấp trực tiếp cho nông dân
1.5 Đẩy mạnh  cải cách nông thôn
2.CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ TAM NÔNG CỦA TRUNG QUỐC
2.1 Chủ trương sử dụng công cụ tài chính hỗ trợ “tam nông” phát triển
2.2 Các loại hình chính sách tài chính hỗ trợ cho khu vực Tam nông
2.2.1 Hỗ trợ gia tăng sản lượng nông nghiệp
2.2.2 Đầu tư tài chính hỗ trợ nông thôn phát triển
2.2.3 Chính sách tài chính tăng thu nhập cho nông dân
2.2.4 Xây dựng mạng lưới tín dụng nông thôn
2.3 Các ý tưởng chính sách tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn
2.3.1 Triển khai  phí bảo hiểm nông nghiệp
2.3.2 Thu hút vốn đầu tư về nông thôn
2.3.3 Khen thưởng
2.3.4 Phát triển hệ thống tổ chức bảo lãnh mới
2.3.5 Thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh


Download bản kiến nghị tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường