Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lấn rừng xây nhà
07 | 08 | 2007
Những ngôi nhà dựng tạm và cả những ngôi nhà xây trái phép đã và đang mọc lên làm cho rừng đặc dụng cảnh quan Đà Lạt (Lâm Đồng) biến mất dần.

Một ngôi nhà cấp bốn vừa bị phá bỏ, vì xây dựng trái phép (ảnh); nhưng theo số liệu của Thanh tra Đà Lạt, hiện tại, chỉ riêng khu vực rừng nội ô Đà Lạt thuộc tiểu khu 156 vẫn còn những 13 trường hợp lấn chiếm trên 4.000m2 đất rừng để cất nhà và sau đó sang nhượng trái phép.Theo Lao động
Báo cáo phân tích thị trường