Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Làm sao thu hồi rừng... sắn?
07 | 05 | 2009
Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi 500ha rừng tại huyện Đạ Tẻh – diện tích rừng trước đây đã giao cho hai Cty TNHH Lâm Sơn Thuỷ và Thăng Hoa do việc quản lý và trồng rừng ở đây kém hiệu quả.

Hiện tại, sau khi thu hoạch xong lứa sắn, thay vì trả ngay cho ngành lâm nghiệp, một số hộ dân lấn chiếm đất rừng trên diện tích nói trên lại “ngấm ngầm” tiếp tục trồng một vài loại cây trồng khác. Bởi vậy, khả năng thu hồi toàn bộ diện tích nói trên không dễ dàng.

Diện tích 500ha rừng tại Hương Lâm và Đạ Kho (thuộc huyện Đạ Tẻh) trước đây (cuối 2007) được giao cho hai Cty TNHH Lâm Sơn Thủy và Thăng Hoa để trồng rừng và sản xuất nông lâm kết hợp. Điều đáng nói, sau khi được nhận đất, cả Thăng Hoa lẫn Lâm Sơn Thuỷ đều không có những tác động nào đáng kể mà chỉ bỏ mặc cho... trời.

Thấy đất trống, người dân địa phương đã “tự giác” rủ nhau đến khai khẩn để trồng sắn và một số cây ngắn ngày khác. “Rất khó kiểm soát, vì không chỉ một vài hộ lấn chiếm mà gần như cả làng cùng lấn chiếm để trồng sắn! Vả lại, đất rừng đã được giao cho các đơn vị kinh tế nên cơ quan chức năng địa phương cũng khó can thiệp!” – một cán bộ của huyện Đạ Tẻh thừa nhận.

Tuy nhiên, cuối cùng UBND tỉnh cũng đã ra quyết định thu hồi diện tích nói trên, sau khi đã xử lý hai đơn vị nhận rừng. Vấn đề còn lại lúc này, sau khi đã có quyết định của UBND tỉnh, là việc thực hiện thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị người dân địa phương lấn chiếm. Tất nhiên, trên lý thuyết hầu hết các hộ dân đều đồng ý trả lại đất rừng đã lấn chiếm với đề nghị là chính quyền để cho họ thu hoạch xong sản phẩm sắn “lỡ trồng”. Tuy nhiên, việc “gối vụ” của người dân sẽ gây không ít khó khăn trong việc thu hồi đất rừng.Nguồn: NNVN
Báo cáo phân tích thị trường