Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hà Nội quy hoạch và phát triển vùng rau an toàn
07 | 05 | 2009
các vùng rau an toàn (RAT) trên địa bàn.

Theo đó, sẽ rà soát, kiểm tra 2.000 ha rau đang được quản lý, giám sát theo quy trình sản xuất RAT tại 22 quận, huyện; phát triển thêm diện tích RAT ở các vùng sản xuất tập trung, nâng diện tích RAT đạt từ 2.400 đến 2.500 ha với năng suất trung bình đạt 20 tấn/ha/vụ, sản lượng đạt 155.000 tấn/năm, có khả năng đáp ứng hơn 16% nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô. Ðến nay, Hà Nội có gần 12.000 ha rau các loại, trong đó hơn 2.000 ha RAT, sản lượng đáp ứng được gần 14% nhu cầu rau xanh của người dân Thủ đô.Nguồn: www.ktdt.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường