Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Rau sạch: Cứ trồng, nhưng không đủ điều kiện!
23 | 04 | 2008
Mới chỉ có 34 tỉnh, thành trên cả nước gửi báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh rau an toàn ở địa phương về Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT). Trong đó, chỉ 16 địa phương đã và đang xây dựng quy hoạch vùng rau an toàn.
Con số này được đưa ra tại Hội nghị Phát triển rau an toàn vùng Đồng bằng sông Hồng, do Cục Trồng trọt phối hợp với Sở NN-PTNT Hà Nội tổ chức ngày 18/4. Rõ ràng là đến nay, công tác quy hoạch, chứng nhận vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn rất chậm do diện tích sản xuất rau còn nhỏ lẻ, phân tán.

Cục Trồng trọt ngày 16/10/2007 đã có văn bản đề nghị Sở NN-PTNT các địa phương kiểm tra việc quy hoạch và công nhận vùng đủ điều kiện để sản xuất rau an toàn. Song, đến nay, mới có 34/64 tỉnh, thành gửi báo cáo kết quả về.

Cũng đến thời điểm này, diện tích quy hoạch sản xuất rau an toàn cả vùng ĐBSH mới đạt 13.216ha (chiếm 13% tổng diện tích rau), nhưng diện tích được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn mới chỉ có 6.755ha, chủ yếu ở Hà Nội. So với năm 2006, diện tích rau an toàn khu vực này chỉ tăng 4,6%.

Ông Đào Duy Tâm, Giám đốc Sở NN-PTTN Hà Nội, thừa nhận, trên thực tế, TP chỉ cấp vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, còn sản phẩm rau an toàn thì chưa làm được.

Ông Tâm cho rằng, điều này phải phụ thuộc vào các DN, công ty tư vấn có trang thiết bị máy móc phân tích lấy mẫu và phải chịu trách nhiệm giữa người tiêu dùng và cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng mà đơn vị công nhận.

Hơn nữa, ngay tại Hà Nội, địa phương được đánh giá đi đầu cả nước về sản xuất rau an toàn, cũng gặp không ít khó khăn trong quản lý sản xuất.

Vài năm trước, Sở NN-PTNT TP đã xây dựng Đề án về vấn đề này, nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Theo ông Đào Duy Tâm, ban đầu đề án dự kiến thực hiện cho giai đoạn 2006-2010, sau đó chỉnh lại còn 2008-2010. Với tình trạng này, đề án có lẽ sẽ phải tiếp tục điều chỉnh... về mặt thời gian.

Do vậy, Hội nghị này nhằm rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh rau an toàn trong gần 2 năm qua, giữa TP. Hà Nội với các địa phương vùng ĐBSH.

Một trong những việc cần làm ngay là tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 106 của Bộ NN-PTNT về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn.

"Ban chỉ đạo Phát triển sản xuất rau an toàn vùng ĐBSH cần phối hợp với các sở NN-PTNT tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng rau an toàn ở tất cả các tỉnh. Chúng tôi cũng đã đề xuất UBND TP cấp một phần kinh phí (cụ thể, năm nay là 500 triệu đồng) để thực hiện", ông Tâm nói.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng đề xuất với Bộ NN-PTNT về kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo chung để xây dựng những vùng rau an toàn ở các tỉnh xung quanh Hà Nội. Đồng thời, làm các mô hình điểm từ các vùng từ trồng trọt đến sơ chế, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ trên địa bàn TP.

Việc giám sát, kiểm tra quy trình sản xuất rau an toàn, sản phẩm rau an toàn không những ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh xung quanh cũng phải được tăng cường, phối hợp chặt chẽ.Nguồn: chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường