Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường phân bón tháng 12/2012
09 | 01 | 2013
Dự kiến, năm 2013 nước ta cần khoảng 10,4 triệu tấn phân bón các loại, tăng 6,1% so với năm 2012. Trong đó, phân Urê là 2,1 triệu tấn, tăng 8% so với năm trước; phân SA là 850.000 tấn, tăng 6,25%; phân Kali là 950.000 tấn, tăng 5,5%; phân lân là 1,825 triệu tấn, tăng 7,35%; DAP là 900.000 tấn và phân NPK là 3,8 triệu tấn, xấp xỉ bằng năm 2011.
Dự kiến năm 2013 nhập khẩu phân bón khoảng 2,5 triệu tấn phân bón các loại, giảm khoảng 1,5 triệu tấn so với năm 2012. Nguyên nhân là do sản lượng phân bón sản xuất trong nước tăng. Trong số gần 2,5 triệu tấn phân bón nhập khẩu, có 850.000 tấn SA, 570.000 tấn DAP và 950.000 tấn Kali và 100.000 tấn NPK và không nhập phân Urê vì nguồn cung trong nước đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Kim ngạch nhập khẩu phân bón ước 960 triệu USD.
Tham khảo giá bán lẻ một số chủng loại phân bón tháng 12/2012 (ĐVT: đ/kg)

Thị trường
Chủng loại
Tuần 17/12 - 21/12/2012
So với nửa cuối tháng 11/2012 (%)
Hà Nội
Urê TQ
9.000
-300
 
Urê Ninh Bình
9.300
-300
 
Lân Lào Cai
2.800
0
Đà Nẵng
Urê TQ
8.900
-50
 
Urê Phú Mỹ
9.250 - 9.300
-50
 
Lân Lào Cai
2.950
0
Qui Nhơn
Urê TQ
8.750 - 8.850
-50
 
Urê Phú Mỹ
9.150 - 9.200
-150
 
Lân Lào Cai
3.000
0
TP. Hồ Chí Minh
Urê TQ
8.800
-100
 
Urê Phú Mỹ
8.900 - 9.000
-250
 
Lân Lào Cai
3.050
0
Tiền Giang
Urê TQ
8.900
0
 
Urê Phú Mỹ
9.450
-150
 
Lân Lào Cai
3.050
0Theo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường