Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhu cầu phân bón thế giới sẽ lập kỷ lục mới trong vụ 2011/12
09 | 01 | 2012
Vụ 2010/11, tiêu thụ phân bón toàn cầu đã đạt kỷ lục 173 triệu tấn trong bối cảnh các thị trường hàng hoá khan hiếm và giá nông sản cao tăng mạnh vào đầu 2011.

Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA) dự báo nhu cầu phân bón thế giới vụ mùa này (2011/12) sẽ tiếp tục tăng lên kỷ lục cao mới, được thúc đẩy bởi sựtăng mạnh ở các nền kinh tế đang nổi và các yếu tố cơ bản trên các thị trường nông sản.

Về nguồn cung, công suất sản xuất tăng trong năm 2011 và sẽ còn tiếp tục tăng năm 2012 nhờ những dự án mới đi vào sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng. Do vậy, thị trường phân bón sẽ không lo thiếu cung trong vụ này.

Nhu cầu phân bón thế giới (bao gồm các thành phần chính là nitơ (N), photpho (P) và kali (K) sẽ tăng 3% lên 178,2 triệu tấn trong niên vụ 2011/12.

“Được khích lệ bởi giá nông sản hấp dẫn, nhu cầu phân bón thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng vững”, báo cáo của IFA viết.

Nhu cầu phân có gốc nitơ trong vụ mùa này dự báo sẽ tăng 3,1%, lên 107,7 triệu tấn, phân có gốc photpho sẽ tăng 1% lên 41,1 triệu tấn, và phân có gốc kali sẽ tăng 5,7% lên 29,4 triệu tấn.

Vụ 2010/11, tiêu thụ phân bón toàn cầu đã tăng 6,2% đạt kỷ lục 173 triệu tấn, trong bối cảnh các thị trường hàng hoá khan hiếm và giá nông sản cao kỷ lục vào đầu 2011.

Trong ba loại phân bón chính, nhu cầu kali năm qua vẫn thấp hơn mức đạt được vụ 2008/09.

“Vào cuối vụ 2011/12, nhu cầu phân bón thế giới (cả ba sản phẩm chính) dự báo sẽ hồi phục hoàn toàn sau đợt suy thoái kinh tế (2008/09)”, báo cáo của IFA viết.Nhu cầu phân bón ở tất cả các khu vực sẽ đều tăng trưởng, trừ Tây Âu và Trung Âu, với mức tăng mạnh nhất tập trung vào Đông Á, Nam Á và Mỹ Latinh.

IFA dự báo tiêu thụ phân bón toàn cầu sẽ tăng 2,3% vào năm 2012/13, nhưng cho biết triển vọng sẽ còn phụ thuộc và tình hình kinh tế ở các nước phát triển.

Thị trường phân bón Việt Nam năm 2012 được dự báo sẽ không có đột biến, ít khả năng thiếu cung, bởi thêm một số nhà máy sản xuất đi vào hoạt động.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhu cầu phân bón các loại của cả nước trong năm 2012 vào khoảng 9,8 triệu tấn. Trong đó phân urê 2 triệu tấn, đạm SA 710.000 tấn, phân kali 920.000 tấn, DAP 950.000 tấn, phân NPK 3,5 triệu tấn, phân lân các loại 1,8 triệu tấn.

Trong khi đó, khả năng sản xuất trong nước là 7,25 triệu tấn phân bón các loại và chỉ còn phải nhập thêm phân SA, kali, DAP.

Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết sắp tới thị trường phân bón trong nước sẽ được bổ sung thêm khoảng 1,5 triệu tấn phân urê của các dự án phân bón Ninh Bình, Đạm Cà Mau và Đạm Hà Bắc (dự án tăng công suất).

Năng lực sản xuất một số loại phân khác cũng sẽ tăng lên nhờ vào dự án mở rộng sản xuất như NPK của Công ty Phân bón Bình Điền (từ 650.000 tấn/năm lên 1 triệu tấn/năm) và Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (DPM) (450.000 tấn).

Cung - cầu phân bón toàn cầu: 2010 – 2011 – 2012

Sản phẩm

Cung-cầu

2010

2011

2012

Nitơ (N) (triệu tấn)

Cung

133,7

137,0

139,5

Cầu

129,2

134,2

137

khả năng cân đối

+4,5

+2,8

+2,5

Urê (Urea) (triệu tấn)

Cung

155,6

158,9

167,1

Cầu

149,6

155,3

163,6

khả năng cân đối

+6,0

+3,6

+3,5

Phosphoric acid (P2O5) (triệu tấn)

Cung

42,0

43,9

45,7

Cầu

39,0

41,9

43,4

khả năng cân đối

+3

+2

+2,3

Potash (K2O) (triệu tấn)

Cung

36,6

38,5

40,3

Cầu

30,7

32,7

33,8

khả năng cân đối

+5,9

+5,8

+6,5

 Theo IFA, Reuters, TBKTSG
Báo cáo phân tích thị trường