Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường phân bón thế giới 2012 sẽ cân đối
09 | 01 | 2012
Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA) dự báo nhu cầu phân bón thế giới vụ mùa này (2011/12) sẽ tiếp tục tăng lên kỷ lục cao mới, được thúc đẩy bởi sự tăng mạnh ở các nền kinh tế đang nổi và các yếu tố cơ bản trên các thị trường nông sản.

* Nhu cầu phân bón ở các thị trường chủ chốt sẽ cao kỷ lục

* Nhu cầu năm 2012/13 sẽ tiếp tục tăng, song chưa chắc chắn về tình hình kinh tế

Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA) dự báo nhu cầu phân bón thế giới vụ mùa này (2011/12) sẽ tiếp tục tăng lên kỷ lục cao mới, được thúc đẩy bởi sự tăng mạnh ở các nền kinh tế đang nổi và các yếu tố cơ bản trên các thị trường nông sản.

Nhu cầu phân bón (bao gồm các thành phần chính là nitơ (N), photpho (P) và kali (K) sẽ tăng 3% lên 178,2 triệu tấn trong niên vụ 2011/12.

“Được khích lệ bởi giá nông sản hấp dẫn, nhu cầu phân bón thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng vững”, báo cáo của IFA viết.

Nhu cầu phân nitơ trong vụ mùa này dự báo sẽ tăng 3,1%, lên 107,7 triệu tấn, phan photpho sẽ tăng 1% lên 41,1 triệu tấn, và phân kali sẽ tăng 5,7% lên 29,4 triệu tấn.

Vụ 2010/11, tiêu thụ phân bón toàn cầu đã tăng 6,2% đạt kỷ lục 173 triệu tấn, trong bối cảnh các thị trường hàng hoá khan hiếm và giá nông sản cao kỷ lục vào đầu 2011.

Nhu cầu phân bón ở tất cả các khu vực sẽ đều tăng, trừ Tây Âu và Trung Âu, với mức tăng mạnh nhất tập trung vào Đông Á, Nam Á và Mỹ Latinh.

IFA dự báo tiêu thụ phân bón toàn cầu sẽ tăng 2,3% vào năm 2012/13, nhưng cho biết triển vọng sẽ còn phụ thuộc và tình hình kinh tế ở các nước phát triển.

IFA cho biết vào cuối vụ 2011/12, nhu cầu phân bón thế giới sẽ được đáp ứng hoàn toàn. Nhu cầu cả 3 loại phân bón N, P và K trong niên vụ 2011/12 sẽ vượt lần lượt 7,2 triệu tấn, 2,7 triệu tấn và 0,5 triệu tấn so với kỷ lục cao của vụ 2007/08.

Về nguồn cung, công suất sản xuất tăng trong năm 2011 và sẽ còn tiếp tục tăng năm 2012 nhờ những dự án mới đi vào sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng.

IFA dự báo mậu dịch phân bón toàn cầu sẽ tăng 2,6% trong năm 2012, đạt kỷ lục 232 triệu tấn, trong đó nitơ tăng 2,5%, các sản phẩm photphat tăng 3,5% và potash tăng 4%. Triển vọng mậu dịch khả quan với tất cả các sản phẩm.

Cung - cầu phân bón toàn cầu: 2010 – 2011 – 2012

Sản phẩm

Cung-cầu

2010

2011

2012

Nitơ (N) (triệu tấn)

Cung

133,7

137,0

139,5

Cầu

129,2

134,2

137

khả năng cân đối

+4,5

+2,8

+2,5

Urê (Urea) (triệu tấn)

Cung

155,6

158,9

167,1

Cầu

149,6

155,3

163,6

khả năng cân đối

+6,0

+3,6

+3,5

Phosphoric acid (P2O5) (triệu tấn)

Cung

42,0

43,9

45,7

Cầu

39,0

41,9

43,4

khả năng cân đối

+3

+2

+2,3

Potash (K2O) (triệu tấn)

Cung

36,6

38,5

40,3

Cầu

30,7

32,7

33,8

 

+5,9

+5,8

+6,5

(Reuters/TBKTSG)Theo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường