Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhu cầu cao su Trung Quốc tăng trưởng 6,5%/năm
31 | 07 | 2014
Theo ReportsnReports, nhu cầu cao su thiên nhiên của Trung Quốc được dự báo tăng trưởng6,5%/năm.

Trong báo cáo “Nghiên cứu và Dự báo Ngành Cao su tự nhiên Trung Quốc, 2014-2018”, ReportsnReports ước tính tiêu thụ cao su tự nhiên của Trung Quốc sẽ đạt 3,51 triệu tấn vào cuối năm 2014 và tăng lên 4,52 triệu tấn năm 2018 với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 6,5%.

ReportsnReports cho biết, Trung Quốc hiện có 150 trang trại cao su và 300.000 nông dân trồng cao su. Theo số liệu thống kê, năm 2013, diện tích trồng cao su tại Trung Quốc đạt 1,13 triệu havà sản lượng đạt 850.000 tấn – theo thứ tự xếp thứ 3 và thứ 4 toàn cầu. Các vùng sản xuất chủ yếu là Hải Nam, Vân Nam và Quảng Đông.
 
Năm 2014, tiêu thụ cao su thiên nhiên của Trung Quốc đạt 3,314 triệu tấn, tăng 12% so với năm2012.
 
Tiêu thụ cao su của ngành sản xuất lốp xe chiếm 70% tổng khối lượng. Phần còn lại thuộc về các ngành khác, trong đó, ngành giày dép chiếm 1/3. 
 
Nguồn: Gafin
 


Báo cáo phân tích thị trường