Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá thức ăn chăn nuôi giảm nhẹ trong tháng 1/2015
30 | 01 | 2015
Trong tháng 1-2015, giá thức ăn hỗn hợp cho gà thịt, lợn thịt lần lượt giảm 5% và 7,3% so với bình quân giá thức ăn hỗn hợp gà thịt, lợn thịt năm 2014 và đều giảm 2% so với giá bình quân tháng 12-2014.

Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, trong tháng 1-2015, giá thức ăn hỗn hợp cho gà thịt, lợn thịt lần lượt giảm 5% và 7,3% so với bình quân giá thức ăn hỗn hợp gà thịt, lợn thịt năm 2014 và đều giảm 2% so với giá bình quân tháng 12-2014.

Giá hầu hết các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong tháng 1 cũng đều giảm so với tháng 12-2014và so với giá nguyên liệu cả năm 2014.

Chỉ duy có bột cá và methionine tăng giá.  Cụ thể, giá bột cá đắt, các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi sử dụng ít, thay thế bằng khô dầu đậu tương khi giá khô dầu đậu tương tháng 1-2015 rất rẻ. Tương tự, giá methionine đắt, DN chỉ dung lượng vừa phải, rất ít và thay thế bằng các nguyên liệu khác.

 AGRO
Báo cáo phân tích thị trường