Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA: Dự báo cung cầu đậu tương thế giới niên vụ 2014/15
12 | 03 | 2015
Sau đây là dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2014/15 trong báo cáo mới nhất công bố tháng 3/2015.

 Đvt: triệu tấn

 

 

 
Niên vụ 2014/2015
Dự trữ đầu vụ
Cung
Tiêu thụ
Dự trữ cuối vụ
SL
NK
Nghiền ép
Nội địa
XK
Thế giới
66,32
315,06
114,08
254,19
288,5
117,42
89,53
Mỹ
2,5
108,01
0,68
48,85
52
48,72
10,48
Các nước khác
63,82
207,04
113,4
205,33
236,5
68,7
79,05
Nước XK chính
45,63
162,4
0,31
80,58
86,95
61,98
59,41
Argentina
29
56
0
39,18
42,28
8
34,72
 Brazil
16,53
94,5
0,3
37,6
40,75
46
24,58
Paraguay
0,08
8,5
0,01
3,6
3,7
4,8
0,09
Nước NK chính
15,33
15,44
100,3
97,71
115,25
0,35
15,47
Trung Quốc
14,43
12,35
74
74,5
86,2
0,25
14,33
 EU-27
0,22
1,72
12,75
13,6
14,28
0,07
0,34
Nhật Bản
0,23
0,21
2,9
1,97
3,09
0
0,25
 Mexico
0,13
0,29
4,05
4,25
4,29
0
0,18Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường